E-mail

Jelszó Elfelejtett jelszó

 Jegyezzen meg!


REGISZTRÁLOK
cukor

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A regisztrációs kérdőív kitöltéséhez bizonyos személyes és egészségügyi adatok (a továbbiakban együtt: adatok) megadása szükséges. Di-Care Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) kijelenti, hogy ezen adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. Erre tekintettel a Di-Care Zrt. az Ön adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez Ön – a jelen tájékoztató ismeretében - kifejezetten hozzájárult. Di-Care Zrt. kijelenti, hogy az adatokat szigorúan bizalmasan, legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Adatok felhasználása

Az önkéntesen megadott adatokat a Di-Care Zrt. az alábbi célokra jogosult felhasználni:

  • hogy a Di-Care Zrt. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel elektronikus vagy egyéb úton kiadványokkal vagy egyéb interaktív ajánlatokkal kapcsolatban
  • hogy a Di-Care Zrt. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel elektronikus vagy egyéb úton küldött a betegséggel és annak kezelésével összefüggő eseményekkel, kiadványokkal, ajánlatokkal kapcsolatban
  • statisztikai feldolgozás céljából

Kapcsolatfelvétel

Ha a Di-Care Zrt. adatvédelmi eljárásával kapcsolatban Önnek kérdése van, kérjük írjon az info@dicare.hu e-mail címre! Az adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy az érintett személy kérése esetén a Di-Care Zrt. megsemmisíti. Ezen kívül a Di-Care Zrt. bármikor kész arra, hogy az érintett személy kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Di-Care Zrt. szolgáltatásait, azt a fenti e-mail címen, illetve a 1119 Budapest, Petzvál József utca 44. címre megküldött levelében tudja jelezni, és kérheti adatainak törlését is. Az erre irányuló kérelemnek a Di-Care Zrt. a kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül eleget tesz.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz

A Di-Care Zrt. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy szamara hozzáférhetővé. Az adatokhoz kizárólag a Di-Care Zrt. alkalmazásában és megbízásában álló személyek férhetnek hozzá.

Biztonság

A Di-Care Zrt. az érintett személy adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.